ข่าวประกาศการศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิตคำแนะนำ หากระบบไม่ปรากฎตารางสอนขอให้นักศึกษาคัดลอกลิ้งไปวางที่ Google Chomeตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ตารางสอนอาจารย์ผู้สอนวันอังคาร

ตารางสอนอาจารย์ผู้สอนวันฟฤหัสบดี

ตารางสอนอาจารย์ผู้สอนวันศุกร์