** มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้วค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ **
ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ MU Research Expo 2013

ท่านสามารถไปลงทะเบียนหน้างานได้ (Walk in)
Log in
Username    
Password    
forgot username/password
sign up now.

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. คลิ๊กเลือก sign up now. เพื่อสร้าง username/password เข้าระบบ (กรณียังไม่มีรหัสผ่าน)
2. ระบุ username/password เพื่อเข้าระบบลงทะเบียน

* กรณีลืมรหัส username/password ให้คลิ๊กเลือก forgot username/password
จากนั้นระบุ e-mail ที่ได้ทำการ sign up ไว้แล้วกด confirm

Copyright 2013 Mahidol University. All rights reserved.