นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาค 1/2557 แล้วไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง สามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มและลดรายวิชาได

นักศึกษาใหม่ระบบแอดมิชชั่น ให้ดาวน์โหลด/รับแบบฟอร์มบริการสุขภาพได้ ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2557 โดยต้องกรอกข้อมูลในระบบ e-profile ก่อนการดาวน์โหลด

ระบบลงทะเบียนค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 (We Mahidol Project)

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษา Admission และการรับตรงโดยคณะ

เปลี่ยนแปลงกำหนดรายงานตัวระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท และระบบรับตรง โดยคณะ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)

กำหนดรายงานตัวระบบมหิดลรับตรง, กำหนดรายงานตัวจากกลุ่ม(กสพท.)

กำหนดรายงานตัวระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท และระบบรับตรง โดยคณะ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)

   
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์
Facebook
MU Webmail
Student Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : -
Copyright © 2013 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 17 กรกฎาคม 2557