Notice: Undefined index: option in E:\www.student.mahidol.ac.th\newstudent\components\com_content\views\category\view.html.php on line 272

Notice: Undefined index: option in E:\www.student.mahidol.ac.th\newstudent\components\com_content\views\category\view.html.php on line 277

Notice: Undefined index: view in E:\www.student.mahidol.ac.th\newstudent\components\com_content\router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in E:\www.student.mahidol.ac.th\newstudent\components\com_content\router.php on line 73

test

ชี้แจงการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม / ลดรายวิชา ปี60 newlight

ด่วน!!! นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกระเบียนประวัตินักศึกษา และอัพโหลดไฟล์รูปภาพเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือต้องการแก้ไขข้อมูลระเบียนประวัติ ระบบจะเปิดให้ดำเนินการให้อีกครั้ง ในวันที่ 8 -10 สิงหาคม 2560 เท่านั้น !!!! เข้าระบบได้ที่นี่ (เมนู สารสนเทศนักศึกษา) newlight

รายวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา 2560 newlight

กำหนดรายงานตัวนักศึกษาระบบแอดมิชชั่น และรับตรงโดยคณะ ปี 2560 newlight

ประกาศการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน พ.ศ.2560 newlight

กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 newlight

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาระบบมหิดลรับตรงและ กสพท.

การซื้อเครื่องแบบนักศึกษาใหม่

กำหนดรายงานตัวนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท และโครงการโอลิมปิกวิชาการ

ผังสถานที่จัดงานขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559