ระบบ Education Information Systems

ขั้นตอนการเข้าระบบ e-Student

 

1.      เมื่อเข้า Website : http://www.student.mahidol.ac.th/Systems/Authen/StudentLogin.asp จะแสดงหน้าจอ ให้นักศึกษา Login ดังรูป 1.1

 

รูป 1.1 (หน้า log in สำหรับนักศึกษาที่มีรหัส Internet Account)

Folded Corner: Link สำหรับนักศึกษาใหม่ที่
ไม่มีรหัส Internet Account 
ทำตามรูป 1.2
Folded Corner: 3.	คลิ๊กปุ่ม log inFolded Corner: 2.	ระบุ Password (Mahidol Internet Account)Folded Corner: 1.	ระบุ Username โดยมีอักษร u นำหน้าตามด้วยรหัส 7 หลัก เช่น u5555555

 

1.      ระบุ Username โดยมีตัวอักษร u นำหน้าพร้อมรหัสนักศึกษา 7 หลัก ของผู้เข้าใช้ เช่น u5555555

2.      ระบุ Password ซึ่งเป็นรหัสผ่าน Internet Account ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิดล

3.      คลิ๊กปุ่ม log in ที่หน้าจอ หรือ กดปุ่ม Enter ที่แป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์

4.      ระบบจะทำการตรวจสอบ Username และ Password หากถูกต้องจะแสดงผล ดังรูป 1.3

 

รูป 1.2 (หน้า log in สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่มีรหัส Internet Account)

Folded Corner: 3.	คลิ๊กที่รูปปฏิทิน เพื่อเลือก วัน/เดือน/ปีเกิด (* ที่ระบุไว้ใน e-profile)Folded Corner: 4.	คลิ๊กปุ่ม log inFolded Corner: 2.	ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (* ที่ระบุไว้ใน e-profile)Folded Corner: 1.	ระบุ Username โดยมีอักษร u นำหน้าตามด้วยรหัส 7 หลัก เช่น u5555555

 

1.      ระบุ Username โดยมีตัวอักษร u นำหน้าพร้อมรหัสนักศึกษา 7 หลัก ของผู้เข้าใช้ เช่น u5555555

2.      ระบุ ID Card หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ( นักศึกษาระบุไว้ในระบบ e-profile )

3.      ระบุ Birth Date วัน-เดือน-ปี เกิด ( นักศึกษาระบุไว้ในระบบ e-profile )

4.      คลิ๊กปุ่ม log in ที่หน้าจอ หรือ กดปุ่ม Enter ที่แป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์

5.      ระบบจะทำการตรวจสอบ Username และ Password หากถูกต้องจะแสดงผล ดังรูป 1.3

 * นักศึกษาใหม่ต้องทำการกรอกข้อมูลภายในระบบ e-profile ก่อนจึงสามารถเข้าใช้งานระบบได้

 

รูป 1.3 (แสดงหน้าระบบนักศึกษา)

Double Brace: แสดงหน้าจอระบบนักศึกษา เมื่อระบบตรวจสอบรหัสผ่านถูกต้อง

 

 

ขั้นตอนการใช้ระบบ e-Student ( หลังผ่านการตรวจสอบ Username/Password )

 

รูป 1.4 (แสดงรายละเอียดของระบบ)

Double Brace: แสดงระบบย่อยของระบบ Enrollment เมื่อคลิ๊กเลือกระบบDouble Brace: ตาราง Education Information Systems แสดงระบบนักศึกษา3

 

  1. จากรูป 1.4 ที่ตาราง Education Information Systems ทางด้านซ้ายของรูป จะแสดงระบบของนักศึกษาที่สามารถใช้งานได้ เช่น ระบบ Enrollment, Payment Systems, EIS Grade Systems, etc.
  2. คลิ๊กเลือกระบบที่ต้องการเข้าใช้ จะแสดงระบบย่อยทางด้านขวามือ เช่น เลือกระบบ Enrollment แล้วจะแสดงระบบย่อยต่าง ได้แก่ ระบบ e-Registration System ซึ่งเป็นระบบลงทะเบียนนักศึกษา
  3. นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบย่อยต่างๆ ได้ โดยการคลิ๊กเลือกระบบที่ต้องการ ถ้าระบบย่อยแสดงรูปไอคอน btnQuestion  หมายถึง มีคู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบ สามารถคลิ๊กเพื่อเปิดดูรายละเอียดการใช้งานได้ ดังรูป 1.5

 

รูป 1.5 (แสดงขั้นตอนการเข้าระบบ e-Payment)

 


Folded Corner: 2. คลิ๊กเลือกระบบย่อย e-PaymentDouble Brace: คลิ๊กเลือก ? เพื่อแสดงคู่มือการใช้งาน6

 

  1. จากรูป 1.5 แสดงถึงการเข้าใช้งานระบบ Payment Systems ซึ่งมีระบบย่อย e-Payment และมีคู่มือการใช้งาน