logo
example: u57XXXXX
example: XXXXXXXXXXX

INFORMATION

นักศึกษาใหม่

1.นักศึกษาใหม่ ต้องทราบรหัส นศ.ของตัวเองก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้ สามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบนักศึกษาใหม่

2. นักศึกษาใหม่ IC และคณะ ICT ให้เข้าระบบของคณะของท่านเอง

ข้อแนะนำเบื้องต้น เมื่อไม่สามารถเข้าระบบได้

1.หน้าเข้าระบบออกแบบมารองรับ IE,Google Chorme,Mozila firefox, Safari รุ่นใหม่ ถ้าเข้าระบบไม่ได้ให้เปลี่ยนเบราเซอร์เป็นการแก้ไขเป็นอันดับแรก

2.หากกรณี เข้าไม่ได้ลองเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยส่วนใหญ่ที่พบคือ ภาษาสคริปของเบราเซอร์ไม่สนับสนุน

การติดต่อเจ้าหน้าที่

หากทำตาม 2 ขั้นตอนข้างต้น ยังไม่สามารถเข้าได้ กรุณาตรวจสอบข้อความที่แจ้งกลับดังนี้

Idcard incorrect ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา
StudentId incorrect ให้ติดต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศ nuchjarin.nga@mahidol.ac.th nopparat.jap@maidol.ac.th
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษาและเลขที่บัตรประชาชน ปัญหาที่พบ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลทางอีเมล์ หรือโทรติดต่อกลับหาท่านในเวลาทำการ (9.00-17.00 น.)

ความหมายของรหัสนักศึกษา

ตัวอย่าง u5801999

u = undergraduate คือ นศ.ปริญญาตรี
g = graduate คือ นศ.สำเร็จปริญญาตรีไปแล้ว
58 คือปีที่เข้าศึกษา, 01 คือรหัสคณะ, 999 คือลำดับของนักศึกษา

© หน่วยพัฒนาระบบนักศึกษา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558