ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วิทยาเขตอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2554
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน :  
 หมายเหตุ : นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอก e-Profile  คลิกที่นี่
 จำนวนที่พบ  0  คน  จากทั้งหมด  0  คน

ไม่พบข้อมูลนักศึกษาที่ค้นหา

 หมายเหตุ : นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอก e-Profile  คลิกที่นี่
 นักศึกษาที่ชำระเงินแล้วแต่ไม่มีรายชื่อปรากฏ ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษาโดยด่วน
 ระหว่างวันที่ 11 – 20 พ.ค. 2554
 โทร. 02–849-6118 , 02–849-6124
 หรือ E-mail : registrar@mahidol.ac.th