ตารางสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2559

ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2559

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

ประกาศฯ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) (31 ส.ค. 59 วันฝึกซ้อมใหญ่รับปริญญา)

ประกาศเรื่องการดาวน์โหลดใบเสร็จนักศึกษาใหม่

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2559

ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ตารางสอน/กลุ่มการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราขทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

หน้าหลัก
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์
Facebook
MU Webmail
Student Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 0-2849-6000
E-mail : registrar@mahidol.ac.th
Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2558