กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียน ปี 2556 (ภาคฤดูร้อน)
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2556
กำหนดสอบภาคการศึกษาปลาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2556
กำหนดสอบภาคการศึกษาต้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2556
ประกาศฯ งดการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556
กำหนดการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 (ศาลายา)
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์
Facebook
MU Webmail
Student Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 0-2849-6000
E-mail : registrar@mahidol.ac.th
Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 17 มกราคม 2557